Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad, wat houdt dit precies in?

In het jaarverslag van de MR staat het als volgt verwoord:
De MR is gerechtigd om alle onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben te bespreken met de directie van Driestromenland. In het reglement Medezeggenschapsraad is geregeld dat het bestuur voor een aantal zaken de instemming van de MR nodig heeft alvorens een besluit vast te stellen. Dit zijn meestal besluiten over beleidszaken die consequenties hebben voor de leerlingen, de ouders, of het personeel. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over een groot aantal zaken waaronder het lesrooster, de besteding van de financiële middelen, de organisatie van de school, personeelsaanstelling en huisvesting.

Ongeveer 1x per maand komen we als ouders en leerkrachten bij elkaar om over allerlei zaken te vergaderen.

 

Algemeen:

De Medezeggenschapsraad Driestromenland is een wettelijk geregeld orgaan voor inspraak. De MR bestaat voor de helft uit ouders van leerlingen en voor de helft uit personeelsleden van de school. De MR is het aanspreekpunt voor ouders van leerlingen en personeelsleden van Driestromenland ten aanzien van onderwerpen die het schoolbeleid raken.

De MR is gerechtigd om alle onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben te bespreken met de directie van Driestromenland. In het reglement Medezeggenschapsraad is geregeld dat het bestuur voor een aantal zaken de instemming van de MR nodig heeft alvorens een besluit vast te stellen. Dit zijn meestal besluiten over beleidszaken die consequenties hebben voor de leerlingen, de ouders, of het personeel. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over een groot aantal zaken waaronder het lesrooster, de besteding van de financiële middelen, de organisatie van de school, personeelsaanstelling en huisvesting.

 

 


.