Werkgroep boeken lezen op school (BLOS)

B.L.O.S. staat voor Boeken Lezen Op School

Deze commissie bestaat uit ouders, vrijwilligers en leerkrachten. De werkgroep heeft als taak om de taal en het lezen te stimuleren door middel van allerlei activiteiten.De werkgroep stuurt hulpouders aan bij de verschillende activiteiten.
In de loop van het schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd.Onderdelen die al in gebruikt zijn, worden onder de aandacht gebracht bij de leerkrachten en ,indien nodig, vernieuwd.Ook worden er nieuwe initiatieven bedacht om de leesbevordering te stimuleren. 

Wat doet de werkgroep BLOS

1.De schoolbibliotheek en mediatheek

2.De wenskist

3.De voorleesstoel

4.De verteltassen

5.De gedichtenkisten

6.De lekker-liggen-lezen-hoek

7.De letterhoek

8.De interessante -boekenhoek

De volgende activiteiten worden  jaarlijks georganiseerd :

1.De Kinderboekenweek

2.De kinderjury

3.De voorleesdag