Hoofdluis

Na iedere vakantie vindt er in alle groepen hoofdluiscontrole plaats. Als een leerling hoofdluis heeft, belt de leerkracht de ouder met het verzoek de leerling op te halen en te behandelen. Na behandeling mag de leerling weer naar school. Als er bij de leerling neten gezien zijn, krijgt de leerling een briefje mee, zodat u als ouder actie kunt ondernemen.

Na een week is er een hercontrole.