Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op onze school het geval. Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan bijvoorbeeld zitting nemen in de medezeggenschapsraad.