Visie op onderwijs

Missie van Driestromenland
Wij zijn hier om een klimaat creëren waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen; persoonlijk, cognitief en maatschappelijk. Dit doen we
door onszelf te blijven ontwikkelen; vakkundig worden in elk opzicht. Door bij elkaar en bij de kinderen die ontwikkeling te stimuleren en
door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.


Visie op onderwijs
Driestromenland is een school waar leerlingen met plezier leren, zich competent voelen doordat het onderwijs aansluit bij hun
mogelijkheden en talenten. Dit zien we terug in de actieve betrokkenheid van de leerlingen op hun eigen leerproces.
De leerkrachten vormen een professioneel en lerend team dat zorgt voor een samenhangend systeem waarin vanuit relatie met leerlingen en ouders, de missie, visie en doelen van de school vertaald worden naar het werk in de groep en met de leerling. Zó worden alle leerlingen
voorbereid en leren ze vaardigheden om deel te kunnen nemen aan onze snel veranderende maatschappij. Dit zien we doordat de leerlingen,
leerkrachten en ouders actieve betrokkenheid laten zien en vanuit eigenaarschap werken aan een cultuur van continue verbeteren.


Onze kernwaarden

Oorspronkelijk:We zijn onszelf, met onze eigen ideeën en overtuigingen en we weten waar dat vandaan komt. We zijn trots op waar we vandaan komen en
zetten dat in voor mensen die hun oorsprong in andere grond vinden.


Verbonden:In alles wat ik doe ben ik verbonden met jou. Jij raakt mij. Jij gaat me aan het hart. Niet omdat je zielig bent of zorg nodig hebt, maar omdat
ik het waard ben om met jou verbonden te zijn.Ik loop er ook niet voor weg om jou te raken, omdat jij dat waard bent.


Verantwoordelijk: In alles wat ik doe kan ik me verantwoorden. Ik laat me daar ook op aanspreken door je. Dat hoort bij die echte verbinding die we hebben, of
jij nou een leerling, een ouder of mijn collega bent.
Zo kijk ik ook naar jou, als iemand die verantwoordelijk is voor wat hij doet en daar ook op aanspreekbaar is. Hoe oud je ook bent.