Schooltijden

Bij ons op school maken wij gebruik van het continurooster.
Leerlingen lunchen bij ons op school.