Plustijd

 

Plustijd er van start! Yes!

 

De plustijd lessen zijn weer begonnen! De nieuwe kinderen en hun ouders hebben een contract getekend waarmee zij aangeven zich volledig in te gaan zetten dit jaar bij plustijd. Er is weer een groepje kinderen, komend uit de groepen 5, 6 en 7 die dit jaar het geluk hebben mee te mogen doen aan dit speciale project. Een jaar lang zullen we allerlei opdrachten gaan doen rondom het thema 'in beweging'. Daarbij denk je natuurlijk meteen aan sporten en spelen, maar er is veel meer in beweging. De aarde draait de hele dag rond en de tijd staat nooit stil, maar we kunnen ook in beweging komen om een goed doel te steunen. Zo gaan we een heleboel leren rondom het thema 'in beweging'. In les 4 gaan we daarmee starten. De eerst drie lessen gebruiken we om elkaar goed te leren kennen, afspraken te maken en te zorgen dat we alles gereed hebben om veel te kunnen gaan leren. 

 

 

 

We houden jullie op de hoogte van wat we allemaal doen. Tot snel!

 

 Juf Rianne 

 

 

Plustijd

Met meer plezier leren
Plustijd is door de gemeente opgezet voor leerlingen van groep 5 tot en met 7 van het basisonderwijs en biedt kinderen een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Zo krijgen zij de kans zich optimaal te ontwikkelen, wat hen later weer goede kansen geeft op de arbeidsmarkt. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken. Ook komen er soms gastsprekers en gaan de kinderen naar gastbedrijven zodat ze in aanraking komen met verschillende beroepen en voorbeeldrollen. Mede hierdoor krijgen zij meer plezier in het leren en groeit hun motivatie en zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor de kinderen om een goede start te kunnen maken op het voortgezet onderwijs en dit ook vol te houden.

 

Betrokkenheid
De betrokkenheid van de school, de leerlingen, de ouders en de begeleiders is een belangrijke voorwaarde om een Plustijd-traject te laten slagen. Van de kinderen vraagt het extra inspanning omdat zij na schooltijd verder gaan om de extra leertijd te volgen.

Zij leren dan op een niet-schoolse manier in projectvorm en kijken bij bedrijven en beroepen ‘in de keuken’. Zo hebben zij bijvoorbeeld een Plustijdspel ontwikkeld, waar woordenschat en omgeving een belangrijke rol spelen. Ze leren om creatief samen te werken, maken kennis met nieuwe woorden en passen deze meteen toe in het product; een samenwerkingsspel. Deelname aan Plustijd is niet vrijblijvend. In de praktijk blijkt dat dit voor de leerlingen geen enkel probleem is, want Plustijd inspireert hen enorm en het is nog leuk en leerzaam ook.